Bardzo często usłyszeć można, że Warszawa jest jednym z najmniej przyjemnych miejsc jeżeli chodzi o naukę jazdy oraz zdawanie następnie egzaminu państwowego – wielość skrzyżowań, przejść dla pieszych,